Χαρη Ν. Σπανού ( παθολόγος )

Κλήμεντος 20 | 1061 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας