Κυρίλλης ( λουκουμάδες, σιάμισιη, καττημέρι )

Βασιλέως Παύλου 6 | 1096 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας