Μιχάλης Δημητρίου ( κρεοπωλείο )

Μνασιάδου 21 | 1065 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας