Ν. Σάββα λτδ

Σαλαμίνος Λεωφόρος, Παλλουριώτισσα 6 | 1045 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας