Σ. Χρ. Τεγγέρης λτδ ( ελαστικά αυτοκινήτων )

Φωτεινού Πανά, Παλλουριώτισσα 3 | 1045 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας