Στέλιος

Ζήνωνος Σώζου 17 | 1075 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας