Κοινοτική αποθήκη Ορμήδείας

Βιομηχανική Περιοχή Ορμήδειας | 7530 | Ορμήδεια | Επαρχία Λάρνακας