Καλοψιδιώτες

1ης Απριλίου Λεωφόρος 222 | 5280 | Παραλίμνι | Επαρχία Αμμόχωστου