Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ (Σχολής Τυφλών)

28ης Οκτωβρίου 24 | 2012 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας