Χριστόφορος Πελεκάνος

Κίμωνος 19 | 2006 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας