Κύπρος Ελευθερίου Κέντρο Φυσικοθεραπείας

Ιφιγενείας 58 | 2003 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας