Σ.Π.Ε. Στροβόλου

Ακροπόλεως Λεωφόρος 81 | 2012 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας