C. Livadiotou ( legal services )

1, Archiepiskopou Makariou C Avenue | 1065 | Nicosia | Nicosia Region