To potopoleio A.Ch. Othonos ( cellar )

1, Xanthis Xenierou | 1015 | Nicosia | Nicosia Region