Souxou Mouxou Mantalakia ( restaurant )

45, Onasagorou | 1011 | Nicosia | Nicosia Region