Theater Dionysos

29 Diagorou | 1097 | Nicosia | Nicosia Region