Whittard of Chelsea 1886 Tea & Coffee Merchants

12, Menandrou | 1066 | Nicosia | Nicosia Region